Solidarna kafica
Preko ramena > Posao > Šta je finansijski lizing? - Ugovor o finansijskom lizingu

Šta je finansijski lizing?

Ugovor o finansijskom lizingu

Autor Uroš Nedeljković 2011/5/27 : Tekstovi istog autora

Ugovor o lizingu je definisan i u ekonomiji i u pravu. Pošto postoje različite definicije ovog instituta, osvrnućemo se na pravno viđenje lizinga.

Građani od skoro mogu da kupuju i stanove na lizing, nakon što su na snagu stupile izmene i dopune Zakona o finansijskom lizingu. Da bi pojasnili šta je to lizing, osvrnućemo se na ugovor o lizingu koji proističe iz Zakona.

Poreklo lizinga datira još iz sumerskog doba. Arheolozi su 1984. godine u sumerskom gradu Ur pronašli glinene tablice sa elementima ugovora o lizingu. Starost tablica je utvrđena na 2010. godinu pne. Dakle, proslavljamo jubilej 4000 godina lizinga.

Pedeset godina kasnije, Hamurabi, kralj Vavilona, u svom Zakoniku (poznat kao Hamurabijev zakonik) utvrdio prva pravila lizinga. Tu praksu su preuzele i sledeće velike civilizacije Egipat, Grčka i Rim. Međutim, najviše su institut lizinga razvili Feničani.
Lizing
U ugovoru o lizingu postoje tri strane: davalac lizinga, isporučilac predmeta lizinga i primalac lizing usluge (korisnik). Isporučilac predmeta lizinga prenosi pravo svojine predmeta lizinga na davaoca lizinga koji predmet, potom, daje korisniku lizinga na korišćenje i držanje na ugovoreno vreme i ugovorenu naknadu. Davalac i isporučilac lizinga moraju biti različita lica.

Prednosti lizinga su da se ne uplaćuje se depozit kao kod kredita, potpisivanjem ovih poslova ne umanjuje se kreditna sposobnost primaoca lizinga i sredstva za otplaćivanje rata izdvajaju se iz tekućih prihoda čime oprema otplaćuje samu sebe.

Celovita lizing konstrukcija podrazumeva lizing kao način kreditiranja, gde je ugovor o lizingu samo jedan deo celog posla. Mogao bi se definisati kao ugovor kojim se davalac lizinga obavezuje da će korisniku dati na privremeno korišćenje određenu stvar, koju mu je u svojinu predao isporučilac premeta lizinga. Važno je reći da davalac lizinga zadržava pravo svojine nad predmetom. Korisnik se obavezuje da će plaćati naknadu za korišćenje predmeta u ugovorenim ratama, kao i da će po isteku ugovora predmet vratiti davaocu lizinga ili će produžiti korišćenje ili, pak, otkupiti ga.

Obaveza davaoca lizinga sastoji se u, pre svega, predaji stvari koja je predmet ugovora o lizingu na korišćenje korisniku. Dalja obaveza davaoca je održavanje objekta lizinga na način kako je ugovoreno. Potonja obaveza je zaštita od evikcije (odgovornost zbog pravnih nedostataka) i na kraju, davalac lizinga je obavezan da po isteku ugovora prenese svojinsko pravna ovlašćenja na primaoca lizinga (korisnika).

Obaveza korisnika lizinga je pre svega da preuzme predmet lizinga, kako je ugovoreno. Potom korisnik mora plaćati lizing naknadu u skladu sa ugovorom. Dalja obaveza se sastoji u iskorištavanju lizing objekta na ugovoren način i u skladu sa namenom. Na kraju, ako nije ugovoreno drugačije, korisnik je po proteku roka obavezan vratiti predmet lizinga.

Obaveza isporučioca lizinga je predaja predmeta lizinga primaocu lizinga u ispravnom stanju, sa pripacima – na način, u mestu i u vreme predviđeno ugovorom. Isporučilac lizinga ne može biti odgovoran davaocu u primaocu lizinga za istu štetu. Druga obaveza je da ugovor koji je zaključio sa davaocem lizinga ne može naknadno menjati sa dejstvom prema primaocu lizinga, bez saglasnosti primaoca.
Lizing

Uobičajene klauzule u lizing ugovorima

  • način i uslovi isporuke
  • vlasništvo na predmetu lizinga
  • preuzimanje obaveze u vezi sa porezima i taksama
  • troškovima transporta
  • obaveza zamena delova, servis itd.

 

Specifične klauzule u lizing ugovorima

  • isključenje odgovornosti davaoca za neizvršenje isporuke
  • isključenje odgovornosti davaoca za mane opreme


Postoji više vrsta ugovora o lizingu. Dva najčešća su finansijski lizing i direktni lizing. Finansijski lizing je trostrani pravni posao u kome učestvuju tri lica, a zaključuju se dva ugovora. Pravo svojine na opremi koja je predmet ugovora stiče davalac lizinga. Primalac ima na raspolaganju sva pravna sredstva, osim prava na raskid ugovora, ako prodavac ne izvrši ili neuredno izvrši ugovor. Direktni lizing je dvostrani lizing. Davalac je istovremeno i prodavac, koji i nakon zaključenja ugovora ostaje vlasnik stvari. Karakteristično je da ne postoji bavični rok unutar koga se ne može otkazati ugovor pa obe strane pod uslovima iz ugovora mogu otkazati ugovor. U suštini, to je zakup ili drugi ugovor sa određenim specifičnim klauzulama.

Ostale vrste ugovora o lizingu su lizing pokretnih i nepokretnih stvari, kratkoročni i dugoročni lizing, sale and lease back lizing itd.

Google oglas
Pratite Preko ramena na
Preko ramena - komentari

Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne predstavljaju stavove autora teksta ili uredništva.

Sveže i mirišljavo
cenzura u srbiji.jpg Cenzura
NN
2015/10/16
Italijanska prezimena Čovek se stvarno zove – Mrki Medved!
Milutin Mtrović
2015/4/9
Nafta Rusija i nafta: „Iracionalna prinuda“
Milutin Mitrović
2014/12/1
Vitamini Zašto mislimo da su nam vitamini potrebni
Katarina Marinković
2014/11/20
Nokia 3310 Nokia 3310 - Ikona brenda koji nestaje
Mobitel
2014/11/19
Marketing
Nova godina 2017 u Beograd
Društvance
U međuvremenu
Prijatelji
Srbovanje

Forma keramika

Putospektiva

U zdravom telu, vodič kroz zdrav život

Mobitel